PuurOsteo is gevestigd in Paramedisch Centrum Stiphout – Dorpsstraat 51 – Helmond
Ikigai – centrum voor vitaliteit – Brederostraat 3 – Nuenen |   06-29409951   |   info@puurosteo.nl

PuurOsteo is gevestigd in:
Paramedisch Centrum Stiphout

Dorpsstraat 51 - Helmond
Ikigai - centrum voor vitaliteit
Brederostraat 3 - Nuenen
06-29409951   |   info@puurosteo.nl

Wat is Osteopathie?

> Lees verder

Bij welke klachten

> Lees verder

Behandeling

> Lees verder

Welkom op de site van PuurOsteo

Waarom deze naam? Omdat ik in mijn werk puur en zuiver werk. Het lichaam is een complex geheel met veel mogelijkheden om zich aan te passen. Vaak kan een lichaam heel lang compenseren voordat er klachten optreden.

Soms zijn er duidelijke gebeur­tenissen de oor­zaak voor pijn of klachten. Vaak ligt de oorzaak ver in het ver­leden en is het uit­dagen­der om door de ruis en de compen­saties heen tot de bron van de klachten door te dringen.

Ik zie het als uit­daging om in het lichaam op zoek te gaan naar blok­kades en bewegings­beperkingen die ten grond­slag liggen aan de klachten. Door deze beperkingen op te lossen kan het lichaam beter functio­neren en vermin­deren of ver­dwijnen vaak de klachten. In het vol­gende filmpje legt voetbal­ler Martijn Reuser uit wat osteopathie voor hem betekent.

Osteopathie in de praktijk:

Voormalig Ajax-voetballer Martijn Reuser over osteopathie

Nadat hij zijn onderbeen op meerdere plaatsen had gebroken kwam Martijn gedurende zijn revalidatie in aanraking met osteopathie. De behandelingen hebben hem geholpen tijdens zijn herstel. Osteopathie is sindsdien een wezenlijk bestanddeel van zijn leven en heeft ertoe bijgedragen toppestraties te kunnen leveren.

Aan het woord ook Mendel Blokland, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en andere ervaren osteopaten.

Mijn ervaringen bij Barbara zijn zeer positief. Ze heeft me al een aantal keren van zeurende pijntjes verlost. Daarbij luistert ze goed en kijkt ze verder dan de pijnlijke plek omdat de oorzaak vaak ergens anders ligt.